ANA SAYFA   KİMLİK   BAŞVURU   UZMANLIKLAR   RAPORLAR   MAKALE   DANIŞANLAR   İLETİŞİM
    Müfettiş Danışmanlık Ve Bilgi Hizmetleri şahıs işletmesi olarak, emekli SGK idari başmüfettişi olan tarafımca kurulmuştur.     Uzmanlık alanlarımızın kaynağını, lisans ve diğer mezuniyetlerden çok, 25 yıllık müfettişlik birikimimiz oluşturmaktadır. Gerçeğin her zaman ayrıntılarda gizli olduğu, hak ve adaletin de ayrıntılar bilinmeden ortaya konulamayacağı çalışma anlayışımızın temelini oluşturur.
     Mesleki ilkemiz, hukukun temelinin hak ve adalet kavramları olduğu düşüncesine dayalıdır. Esas olan hukuki metinlerden hak yaratmak değil, hukuki metinleri hak ve adalet kavramlarına göre yorumlamaktır. Haksızlık ve adaletsizliğe, bilginin her zaman üstün geleceğine olan inancımızla, adaletin sağlanmasında Devlet ve yargılama sisteminin yetersizlikleri ve çıkmazları nedeniyle, birikimimizi değerlendirmek için zorunlu olarak kişisel girişim yoluna gidilmiştir. Girişimimiz ile çalışma alanımızda halen arzuhalcilik, iş takipçiliği, kayıt dışı danışmanlık hizmetleri şeklindeki faaliyetlerin, kurumsal nitelikli ekip anlaşıyışı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır.
    Saygılarımla...
                                                                   Celal ÇALIŞ


1963 Ordu/Perşembe doğumlu, 1979 Ünye Lisesi, 1983 GÜ İİBF Sigortacılık Bölümü mezunu,
1984 SSK Teftiş Kurulu Müfettiş Yard., 1987 Müfettş, 1992 Başmüfettiş, 2001 İSO 9001 İç Denetçi
2008 DEÜ İİBF ÇEKO İnsan Kaynakları Yüksek Lisans, 2009 Emekli, 2013 İş Güvenliği (C) Uzmanı,
2006 - ... İzmir Adalet Komisyonu Bilirkişisi (ihale, memur suçları, iş ve sosyal güvenlik, SGK),