ANA SAYFA   KİMLİK   BAŞVURU   UZMANLIKLAR   RAPORLAR   MAKALE   DANIŞANLAR   İLETİŞİM
İhale Konulu Makale Ve Yazılar
  
HAZIRLANIYOR
İş Ve Sosyal Güvenlik Makale Ve Yazılar
   Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda Yer Alan Denetim Yapısının İşyeri ve Kurum Denetimi Açısından Değerlendirilmesi (Yüksek lisans bitirme tezi)
   Kabahatler Kanununun Genel Hükümlerine Göre İş Kanununda Yer Alan İdari Para Cezalarının Hukuki Nitelikleri Ve Uygulamaları (İzmir Barosu Dergisi 2014 Ocak)

DEVAMI HAZIRLANIYOR