DANIŞMANLIK KONULARI ÖRNEK ANA BAŞLIKLARI
         Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 •    Sigortalılık başlangıcı ve hizmet süresi tespiti
 •    Yurt dışı borçlanmaları ve hesabı
 •    SGK emeklilik aylığından kesintilere itiraz
 •    İş kazası kusur oranı tespiti, müfettiş ve bilirkiş raporuna itiraz
 •    SGK rucuen tazminat talepleri inceleme ve hesap
 •    SGK emeklilik aylığı kontrolü (aylık bağlama kararı ile)
 •    SGK idari para cezaları inceleme ve itiraz
 •    SGDP, tedavi, maaş vb nedenle SGK borç takibi inceleme ve itiraz
 •    SGK idari para cezaları inceleme ve itiraz
 •    Sahte sigortalılık, sahte işyeri SGK işlemleri inceleme
 •          İş Hukuku Ve İş Güvenliği Mevzuatı
 •    İşçi alacakları hesabı (kıdam, ihbar, izin, fazla çalışma vb )
 •    İş sözleşmesinin haksız ve geçersiz feshi, işe iade talepleri inceleme
 •    İş Yasasına göre uygulanan idari para cezaları inceleme
 •    Müfettiş ve bilirkiş raporu inceleme ve itiraz
 •    Toplu iş sözleşmesi işçilik hakları talebi inceleme
 •    İŞKUR borç takibi inceleme ve itiraz
 •    İş Güvenlği Kanununa göre uygulanan idari para cezaları inceleme
 •    
 •      
 •          SGK Sözleşmeli Sağlık Kuruluşları Ve SUT
 •    SUT uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 •    Tedavi faturalarından haksız kesinti inceleme ve itiraz
 •    SGK yersiz ödeme gerekçeli borç takipleri inceleme ve itiraz
 •    Tedavi faturalarından örnekleme yöntemi dışında yapılan kesintilerin incelenmesi ve itiraz
 •    Müfettiş ve bilirkişi raporu inceleme ve itiraz
 •    
 •          İhale Mevzuatı (4734 ve 2886 Sayılı Yasa Uygulamaları)
 •    İhale dökümanı inceleme
 •    İdareye şikayet, KİK'na itirazen şikayet başvurusu
 •    İhale dosyası ve kararı inceleme
 •    İhaleye fesat karıştırma suçları
 •    Edimin ifasına fesat karıştırma suçları
 •    Müfettiş, bilirkişi raporları inceleme ve itiraz