ANA SAYFA   KİMLİK   BAŞVURU   UZMANLIKLAR   RAPORLAR   MAKALE   DANIŞANLAR   İLETİŞİM
"Bilen kişiye sorun, mağdur olmayın"
İş ve sosyal güvenlik,
İş sağlığı ve güvenliği,
İş kazaları,
SGK - İŞKUR idari para cezaları,
  Mevzuatı ile ilgili uyuşmazlıklarda, bilirkişi ve müfettiş raporlarına itirazlarınızda; İnceleme ve raporlama, HMK 293 ve   CMK 67/6 maddeye göre uzman görüşü taleplerinizi karşılıyoruz
Uzman Görüşü Nedir? 6100 sayılı HMK'nun 293'üncü ve 5271 sayılı CMK'nun 67/6'ncı maddesi gereğince, taraflarca dava ve yargılama konusu olayla ilgili olarak, veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, konunun uzmanına hazırlattıkları tarafsız, bilimsel mütalaadır. Uzman görüşü Mahkemelerce resen dikkate alınır.
SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) işlemleri,
SGK hastane sözleşme, fatura ödeme işlemleri,
SGK medikal ve eczane sözleşme işlemleri,
Kamu ihaleleri,

            Yapım ve yönetim Celal Çalış- © 2015. Tüm Hakları Saklıdır.